Disclaimers

Mục đích: Cung cấp thông tin rõ ràng và minh bạch cho người dùng về nội dung và cách thức hoạt động của website.

Nội dung:

Bản quyền:

  • Mọi nội dung trên website, bao gồm bài viết, hình ảnh, video, v.v., từ các nguồn miễn phí
  • Người dùng được phép sao chép, sao lưu, sửa đổi, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website cho mục đích thương mại của website tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Tính chính xác:

  • Website cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất cho người dùng. Tuy nhiên, website không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của tất cả thông tin được cung cấp.
  • Người dùng nên tự kiểm tra thông tin trước khi sử dụng cho bất kỳ mục đích nào.

Liên kết bên ngoài:

  • Website có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Website không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của các trang web này.
  • Người dùng nên cẩn thận khi truy cập các trang web bên ngoài và tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin trên các trang web này.

Ý kiến cá nhân:

  • Các bài viết và bình luận trên website có thể thể hiện ý kiến cá nhân của tác giả. Website không chịu trách nhiệm cho những ý kiến này.
  • Người dùng nên tự đánh giá và nhận định về thông tin được cung cấp.

Quảng cáo:

  • Website có thể hiển thị quảng cáo của các bên thứ ba. Website không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc tính chính xác của các quảng cáo này.
  • Người dùng nên cẩn thận khi nhấp vào các quảng cáo và tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo.

Thay đổi: Website có thể thay đổi nội dung Disclaimer này bất cứ lúc nào. Người dùng nên thường xuyên kiểm tra Disclaimer này để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Disclaimer này, vui lòng liên hệ với website qua chúng tôi.

Lưu ý: Disclaimer này chỉ là bản dịch tham khảo. Người dùng nên tham khảo Disclaimer tiếng Anh để có thông tin chính xác nhất.