Private Policy

Chào mừng bạn đến với trang web dichoigame.net!

Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin của bạn được sử dụng một cách an toàn và có trách nhiệm.

Loại thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản, đăng bình luận, gửi email hoặc liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, ngày sinh, giới tính, sở thích cá nhân, v.v.
 • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin về thiết bị và hoạt động duyệt web của bạn. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web bạn đã truy cập trước đó, v.v.
 • Cookie và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để theo dõi hoạt động của bạn trên trang web và lưu trữ các tùy chọn của bạn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và chứa thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như đăng nhập vào tài khoản của bạn, hiển thị nội dung phù hợp với sở thích của bạn, và gửi email thông báo cho bạn về các cập nhật mới.
 • Cải thiện trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như phân tích hành vi của người dùng và tối ưu hóa nội dung.
 • Quảng cáo: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.
 • Liên hệ với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của bạn hoặc trang web của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác ngoài những trường hợp sau:

 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để tuân thủ một quy trình pháp lý hợp lệ.
 • Bảo vệ quyền lợi: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

Bảo mật thông tin của bạn

 • Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Quyền của bạn

 • Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng thông tin của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn và yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin của bạn cho một bên thứ ba.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn.

Liên hệ với chúng tôi

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [thông tin liên hệ].

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi!