Terms And Conditions

1. Điều khoản và Điều kiện Chào mừng bạn đến với trang web dichoigame.net! Chúng tôi cung cấp một nền tảng trực tuyến cho phép người dùng truy cập, đọc và chia sẻ nội dung về game, giải trí và kiến thức. Điều khoản và Điều kiện này (“Điều khoản”) chi phối việc sử dụng trang web của bạn. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản này trước khi sử dụng trang web. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi Điều khoản này.

2. Tài khoản Để sử dụng một số tính năng nhất định của trang web, bạn cần tạo một tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn cũng phải chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu của mình và không tiết lộ cho bất kỳ ai.

3. Nội dung Trang web này có thể chứa nội dung được cung cấp bởi chúng tôi, người dùng khác hoặc các bên thứ ba. Bạn đồng ý không sử dụng trang web để đăng tải, chia sẻ hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung nào:

  • Bất hợp pháp, vi phạm bản quyền, khiêu dâm, xúc phạm hoặc có hại.
  • Gây thù hận hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng tính dục hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác.
  • Quảng cáo hoặc spam.
  • Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và mã, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

4. Liên kết đến các trang web khác Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết và không kiểm duyệt hoặc xác nhận nội dung của các trang web đó. 4. Giới hạn trách nhiệm Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do lỗi, virus hoặc phần mềm độc hại.

5. Thay đổi Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên trang web.

6. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

7. Liên hệ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản này hoặc trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi . Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi!